[Xây dựng] – Giáo trình Autocad2007 “TOÀN TẬP”

Thích hợp cho các bạn mới làm quen với Autocad và cả những người đã sử dụng thành thạo cần có tài liệu để ôn luyện lại.