[VIDEOS] TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Bài 1:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Q4_p6Z8ACjg[/embedyt]

Bài 2:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=qbfoKnfWBkE[/embedyt]

Bài 3:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=bE9OuPqx79o[/embedyt]

Bài 4:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=9wJUP6oYbhQ[/embedyt]

Bài 5:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=4ecZuTkP8RE[/embedyt]

Bài 6:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=qBmXhnee7yg[/embedyt]