Uncategorized

Lớp tập huấn Cán bộ đoàn trường – Năm 2021

Nhằm cụ thể hóa ký kết hợp tác hoạt động giữa 03 Đoàn trường. Nhằm đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng cán bộ Đoàn, trang bị kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho Cán bộ Đoàn. Hôm nay 14/03/2021 Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần …

Đọc tiếp »

LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2020

Triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022; Học tập quán triệt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắng với tu dưỡng đạo đức suốt đời; Nhằm …

Đọc tiếp »