Tuyên truyền ngày giỗ tổ Hùng Vương

Nguồn gốc xa xưa và ý nghĩa ngày giỗ tổ hùng vương
Ngày giỗ tổ hùng vương là gì?
Tại sao giỗ tổ hùng vương vào ngày 10/3? nó bắt nguồn từ rất xa xưa; Theo truyền thuyết lâu đời từ xa xưa và được sổ sách ghi chép thì nước ta đã trải qua 18 đời vua Hùng. Mỗi đời vua là mỗi triều đại khác nhau. Ngày giỗ tổ hùng vương là ngày được lập ra để kỷ niệm, thể hiện lòng thành kính; biết ơn những vị vua này đã khai sinh lập nước lúc bấy giờ. Qua đó, thể hiện được lòng biết ơn; chuẩn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Truyền thống này được lưu giữ đến tận ngày hôm nay để thể hiện sự biết ơn lớn lao của các vị vua này.
ý nghĩa ngày giỗ tổ hùng vương
Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương
Từ xa xưa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã rất được chú trọng trong tâm thức của người Việt. Theo Bản ngọc phả viết từ thời Trần còn lưu lại vào (1470); qua đến đời vua Lê Thánh Tông và vua Lê Kính Tông (1601) cũng đã sao chép; được đóng dấu còn tồn tại Đền Hùng lưu rằng: “Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi”.
Như vậy, ta có thể hiểu rằng, truyền thống thờ phụng, chăm sóc đền Hùng đã có từ thời Hậu Lê trở về trước. Sau ngày được giao thẳng cho dân sở tại có nghĩa vụ lưu giữ và trông nom; cúng bái, tân trang, làm Giỗ Tổ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Bù lại cho việc này, họ sẽ được miễn nộp thuế, sưu 500 mẫu ruộng, miễn đi phu đi lính.
Mãi đến sau này đã trải qua nhiều đời vua, nhiều thời kỳ cho đến sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta vẫn còn rất quan tâm tới Đền Hùng. Trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều giữ nguyên truyền thống; thường xuyên đến thăm viếng tại đền Hùng.
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
Kế tục truyền thống của ông cha ta của chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay
Sau khi cuộc CMT8 được diễn ra thành công; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL – CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho tất cả công chức được nghỉ vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – thể hiện lòng biết ơn, và nghĩa cử hướng về cội nguồn của dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng rất trọng ngày giỗ tổ Hùng Vương và cũng thường xuyên đến thăm Đền Hùng vào dịp này. Người cũng đã nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
ý nghĩa ngày giỗ tổ hùng vương
Vào năm 1995, ngày Giỗ Tổ vua Hùng đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Ngành Văn hóa thông tin, thể thao phải phối hợp với các cơ quan; ngành chức năng tổ chức lễ hội lịch sử ngày giỗ tổ hùng vương trong thời gian 10 ngày (từ 1/3 đến 10/3 âm lịch).