Tổng Hợp Tài Liệu MongoDB Hay Nhất

MongoDB là 1 hệ thống CSDL mã nguồn mở được phát triển và hỗ trợ bởi 10gen, là CSDL NoSQL hàng đầu được hàng triệu người sử dụng.

Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và các tuple như trong các CSDL quan hệ thì nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON (trong MongoDB được gọi là dạng BSON vì nó lưu trữ dưới dạng binary từ 1 JSON document).

Các tính năng của MongoDB

  • Document data model with dynamic schemas
  • Full, flexible index support and rich queries
  • Auto-Sharding for horizontal scalability
  • Built-in replication for high availability
  • Text search
  • Advanced security
  • Aggregation Framework and MapReduce
  • Large media storage with GridFS

Hiện nay, tài liệu MongoDB Tiếng Việt không có nhiều, tôi có sưu tầm một số tài liệu MongoDB phiên bản Tiếng Anh rất hay! Các bạn vừa học MongoDB vừa luyện trình độ Tiếng Anh luôn.

[pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/skl003766_22tr_5043.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/MongoDB-Cloud.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/MongoDB-Developers.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/packtpub.php_.and_.mongodb.2011.pdf[/pdfviewer]

Nguồn: giaotrinhcntt.com