Tọa đàm với chủ đề Kỹ năng thực hành “An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp” cho đoàn viên thanh niên

Đoàn trường thực hiện buổi tọa đàm với chủ đề Kỹ năng thực hành “An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp” cho đoàn viên thanh niên. Buổi tọa đàm đã hái quát các kỹ năng cơ bản trong việc đảm bảo an toàn lao động cho bản thân, các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh công nghiệp, các hành động nên làm, không nên làm khi tham khảo lao động tại các doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên tham gia. Số lượng tham gia tọa đàm: 95 ĐVTN, buổi tọa đàm được tổ chức vào ngày 13 tháng 04 năm 2022 tại hội trường H1.