Đăng ký chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Ban thường vụ Đoàn trường phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 như sau

Gồm 3 mặt trận:

  • Tình nguyện tại chỗ (tuyển sinh, vệ sinh nhà xưởng, khuôn viên trường)
  • Đóng quân làm các hoạt động tình nguyện (xã Đông Hiệp, Thới Xuân – Huyện Cờ Đỏ) (từ 14 đến 21 tháng 07 năm 2019)
  • Tiếp sức mùa thi (từ 24 đến 31 tháng 07 năm 2019)

Các bạn đăng kỳ vào ô phía dưới nhé: