Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 họp phiên thứ nhất

VHO- Ngày 8.3, tại Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tổ chức Phiên họp lần thứ nhất công bố Quyết định thành lập Tiểu ban và định hướng những công việc trọng tâm, dự kiến phân công và lộ trình thực hiện trong công tác tuyên truyền và văn hóa cho Năm Chủ tịch do Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Quang cảnh phiên họp

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL được giao nhiệm vụ chủ trì Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa ASEAN 2020; và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã phê duyệt Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng làm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa ASEAN 2020.

Tại phiên họp, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Lê Ngọc Định đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa ASEAN 2020. Theo quyết định, bộ phận thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa là Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL; các Phó Trưởng Tiểu ban gồm bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin – Báo chí (Bộ Ngoại giao); ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (BộVHTTDL); ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục tưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các nhiệm vụ chính của Tiểu ban gồm: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, quảng bá về Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, bao gồm cả công tác tuyên truyền ở trong nước và quốc tế;  Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, trang hoàng đường phố phục vụ Năm Chủ tịch ASEAN 2020; Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam nhân dịp Năm Chủ tịch ASEAN 2020; Xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của các Trung tâm Báo chí phục vụ các hội nghị, sự kiện trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020;  Đón tiếp, hướng dẫn và quản lý hoạt động của phóng viên trong nước và nước ngoài đưa tin các hoạt động, sự kiện của Năm Chủ tịch ASEAN 2020; Chủ trì công tác phát ngôn, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động, sự kiện của Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm ASEAN 2020. Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước; có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam, thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế đất nước.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa phải đảm bảo chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền cho sự kiện Năm ASEAN 2020, đặc biệt công tác truyền thông; Đề nghị các Bộ, ngành tham gia Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban chủ động có kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ theo lộ trình dự kiến do Bộ phận thường trực Tiểu ban đề xuất.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng đề nghị Ban Thư ký quốc gia, Tiểu ban Nội dung tham mưu với Ủy ban Quốc gia sớm có ý tưởng, yêu cầu, định hướng về chủ đề và lấy đó làm căn cứ để Tiểu ban Tuyên truyền – Văn hóa triển khai thiết kế Logo, bộ nhận diện cho Năm ASEAN 2020, phục vụ công tác thông tin, truyền thông.

N. Đ.T