Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm học 2020-2021

Trong thời gian qua Đoàn trường đã thực hiện các buổi học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thực hiện quán trị nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai chương trình hành động của thanh niên, nghị quyết đảng, đoàn, hội các cấp qua đó giáo dục tư tưởng chính trị cho 100% đoàn viên thanh niên trường.

Ngoài ra Đoàn trường còn thực hiện cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Đại hội 13 của Đảng, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo ĐVTN trường tham gia dự thi, Hội thi kéo dài từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 05 năm 2021 thu hút được hơn 2.000 lượt thí sinh dự thi.

Cùng với các hoạt động trên Đoàn trường còn lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền lịch sử Đoàn, lịch sử Đảng và lịch sử của dân tộc, thực hiện giao lưu với cựu thanh niên xung phong Võ Tấn Dũng, thăm tặng quà các mẹ VNAH, gia đình liệt sỹ Phan Thành Thật nhằm giáo dục cho ĐVTN về tinh thần yêu nước, bảo vệ tổ quốc và ăn quả nhớ kẻ trồng cây, một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Đoàn trường đã triển khai thực hiện 05 bảng tuyên truyền có kích thước 2mx0,8m đặt tại khuôn viên trường, thực hiện 20 áp phích tuyên truyền đặt tại các dãy nhà học tại trường. Hoạt động này được kết hợp với các nội dung tuyên truyền khác như: thực hiện đồng phục khi vào trường, thực hiện không hút thuốc, không xả rác nơi công cộng…

Hoạt động thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trường.

Trong năm học vừa qua Không có trường hợp HSSV bị đình chỉ, kỷ luật vì không thực hiện nội quy của nhà trường.

100% Đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đại hội 13 của Đảng, cuộc đời thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

100% Đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt các nghị quyết, tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Hơn 3 cuộc thăm, tặng quà cho mẹ VNAH, gia đình liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong

Tổ chức 01 cuộc giao lưu với nhân chứng lịch sử: cựu TNXP Võ Tấn Dũng.

Qua việc tiếp tục triển khai cuộc vận động Đoàn trường nhận thấy cần có nhiều hoạt động hơn nữa, bám sát vào từng tiêu chí của cuộc vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để ĐVTN được tiếp cập đầy đủ và có nhận thức, thay đổi trong hoạt động thường ngày, đưa cuộc vận đồng tiệm cận hơn với thực tế, thay đổi nhận thức và hoạt động của ĐVTN trường nói chung và lan toả đến địa phương.