Thư mời cỗ vũ Hội thi Văn nghệ truyền thống và tuyên truyền ca khúc Cách mạng Năm 2017

Công văn điều động lực lượng: