[Thông Báo] V/v hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2017