THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ cung cấp thông tin về các nhà trọ Nhằm hỗ trợ Tân sinh viên và HSSV trong việc tìm nơi trọ an toàn – tiết kiệm

Link: https://forms.gle/CB8SWQvBotZUH2Sq5