THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia lớp “Cảm tình đoàn” Đợt kết nạp Đoàn viên kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022)