Thông báo – Tuyển trại sinh tham gia Hội trại việc làm năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển trại sinh tham gia Hội trại việc làm – Năm 2017

Kính gửi:    -Lãnh đạo Khoa, Phòng, TBM;

-Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn;

-BTV Các đoàn trực thuộc;

-Bí thưc các Chi đoàn.

Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến ĐVTN nội dung như sau:

Tuyển trại sinh tham gia hội trại việc làm năm 2017. Số lượng: 30 trại sinh.

Đối tượng: HSSV các khóa 15, 16, 17 có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng nổ, nhanh nhẹn.

Hình thức đăng ký:

  • Đăng ký trực tiếp tại forrm sau:

Thời gian đăng ký: đến 16h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017

Trại sinh sẽ được tập huấn về các kỹ năng sinh hoạt trại, bài hát tập thể, trò chơi sinh hoạt trại vào 17h00 ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Ban thường vụ Đoàn trực thuộc phổ biến thông báo này đến toàn thể ĐVTN. Bí thư các Chi đoàn lập danh sách đăng ký, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và BTV Đoàn khoa.