Thông báo Tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp nghề Cơ Khí (lương cao)

Liên hệ Thầy Nguyễn Trọng Hiếu, điện thoại số: 0932.807.950 để biết thêm thông tin