THÔNG BÁO Triệu tập ĐVTN tham gia lễ mitting chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh