THÔNG BÁO – Triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp trường Năm học 2018 – 2019