THÔNG BÁO THỰC HIỆN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

Nhằm thực hiện Nghị quyết của BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, hướng dẫn thực hiện phân loại Đoàn viên, Chi đoàn năm học 2018 – 2019; tạo cơ sở tuyên dương các Đoàn viên, chi đoàn xuất sắc; tạo căn cứ để Đoàn trường xét không nợ cho đoàn viên nhất là đoàn viên khóa 16.

Tải về: thong bao PLDV 2019