THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ