THÔNG BÁO Kết quả sau kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ

THÔNG BÁO

Kết quả sau kiểm tra, giám sát định kỳ

của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ

 

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐN Cần Thơ;

Căn cứ hướng dẫn số 47-HD/UBKTTĐ, ngày 26/2/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2021.

Căn cứ kế hoạch số 41-KH/CĐN ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban thường vụ Đoàn Trường CĐN Cần Thơ.

Ban thường vụ Đoàn trường CĐ Nghề Cần Thơ xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

  1. Thành phần

 * Thành phần Đoàn kiểm tra:

  • Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu – Phó bí thư Đoàn trường
  • Đ/c Lê Thành Đạt – Uỷ viên BTV – Chánh văn phòng Đoàn trường.

* Thành phần tiếp Đoàn kiểm tra:

  • Đ/c Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Bí Thư Đoàn Khoa Điện
  • Đ/c Lê Hoàng Anh – Uỷ viên BCH Đoàn Khoa Điện
  1. Nội dung kiểm tra

* Nội dung:

  • Kiểm tra tình hình quản lý đoàn phí;
  • Kiểm tra công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp;

* Đơn vị được kiểm tra: Đoàn Khoa Điện

(Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chưa triển khai kiểm tra tại Đoàn Khoa Động Lực)

* Thời gian: ngày 13 tháng 05 năm 2021.

  1. Kết quả

  3.1. Tình hình quản lý Đoàn phí

Đoàn Khoa Điện có 10 chi Đoàn trực thuộc với tổng số Đoàn viên là 131 Đoàn viên.

Ban chấp hành Đoàn khoa Điện quản lý tốt việc thu chi Đoàn phí tại đơn vị đảm bảo thu và sử dụng đúng mục đích. Có sổ quản lý thu chí, có ban hành quy chế thu – chi Đoàn phí theo các quy định. Trích nộp Đoàn phí đúng thời gian quy định.

3.2. Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp

Có kế hoạch xây dựng CLB khởi nghiệp tại Đoàn khoa, trong năm học có hỗ trợ ĐVTN trong việc tìm các nơi thực tập, giới thiệu được 05 việc làm cho 05 ĐVTN. Có Đoàn viên (Phạm Quốc Toàn) sau khi kết thúc khoá học thành lập cửa hàng riêng, Đoàn khoa có hỗ trợ sinh viên trong những ngày đầu khởi nghiệp.

2.3. Kết luận

Qua công tác kiểm tra Kiểm tra tình hình quản lý Đoàn phí và tình hình quản lý sổ đoàn tại Đoàn Khoa Điện, Đoàn kiểm tra kết luận BCH Đoàn khoa Điện thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được giao, quản lý tốt Đoàn phí và sổ đoàn tại Đoàn Khoa Điện. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện sai phạm.

Trên đây là Thông báo Kết quả sau kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ.

Hình ảnh buổi kiểm tra: