THÔNG BÁO Kết quả công tác kiểm tra chuyên đề của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ

THÔNG BÁO 

Kết quả công tác kiểm tra chuyên đề

của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ

 

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐN Cần Thơ;

Căn cứ hướng dẫn số 47-HD/UBKTTĐ, ngày 26/2/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2021.

Căn cứ kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban thường vụ Đoàn Trường CĐN Cần Thơ.

Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề, cụ thể như sau:

  1. Thành phần

 * Thành phần Đoàn kiểm tra:

  • Đ/c Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Bí thư Đoàn trường
  • Đ/c Lê Thành Đạt – Chánh văn phòng Đoàn trường
  • Đ/c Lê Thanh Lợi – Uỷ viên BTV Đoàn trường

* Thành phần tiếp Đoàn kiểm tra:

  • Đ.c Trần Thanh Tùng – Bí thư Đoàn TBM Điện lạnh
  1. Nội dung kiểm tra

* Nội dung:

+ Kiểm tra việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

+ Kiểm tra việc triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện tháng thanh niên năm 2021

* Đơn vị được kiểm tra: Đoàn Tổ bộ môn điện lạnh

* Thời gian: ngày 07 tháng 04 năm 2021

  1. Kết Luận

  – Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh đã tích cực Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua các buổi họp Ban chấp hành Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh và 12 chi đoàn trực thuộc.

– Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh đã tích cực, chủ động trong công tác triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện tháng thanh niên năm 2021.

– Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh đã tuyên truyền ý nghĩa ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến toàn thể các chi Đoàn trực thuộc. (12/12 chi Đoàn chiếm 100%)

– Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh đã phối hợp Đoàn trường triển khai các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Qua công tác Giám sát Đoàn tổ bộ môn Điện lạnh, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện sai phạm. Trên đây là Thông báo Kết quả sau kiểm tra chuyên đề của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ.