Tài liệu Bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên Thanh niên

BÀI 4: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 1.1. Quá trình hình thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1.1.1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Đoàn – Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt …

Đọc tiếp »

BÀI 3: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Khái quát về hệ thống chính trị 1.1.1 Khái niệm hệ thống chính trị Chính trị hiểu theo nghĩa chung nhất là một lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, …

Đọc tiếp »

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay 1.1. Sự ra đời, phát triển và các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin 1.1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 …

Đọc tiếp »

[VIDEOS] TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Bài 1: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Q4_p6Z8ACjg[/embedyt] Bài 2: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=qbfoKnfWBkE[/embedyt] Bài 3: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=bE9OuPqx79o[/embedyt] Bài 4: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=9wJUP6oYbhQ[/embedyt] Bài 5: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=4ecZuTkP8RE[/embedyt] Bài 6: [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=qBmXhnee7yg[/embedyt]

Đọc tiếp »