Sinh viên với phong trào Nghiên cứu Khoa học – Sáng kiến cải tiến

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo cải tiến là một trong những hoạt động gần đây được các cấp bộ đoàn quan tâm, bồi dưỡng, đặt biệt tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, ban chấp hành đoàn trường đã phối hợp với phòng NCKH và HTQT trong việc tuyên truyền, vận động và có nhiều hình thức hỗ trợ sinh viên cùng tham gia cộng tác trong việc thực hiện các đề tài NCKH và sáng tạo cải tiến. điển hình như việc các bạn đoàn viên là sinh viên cùng tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu với đ.c Nguyễn Trọng Hiếu – Bí thư Đoàn trường tiêu biểu là 03 đề tài

– Ứng dụng kỹ thuật Hypertext Preprocessor và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trong thiết kế Phần mềm Quản lý Đoàn viên.

– Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật JavaScript runtime, JavaScript Object Notation, CSDL MongoDB và thư viện Boostrap thiết kế phần mềm tra cứu Văn bằng chứng chỉ.

– Ứng dụng phần mềm Microsoft Teams vào việc giảng dạy Online, kết hợp sổ tay giáo viên, quản lý điểm danh, điểm số của lớp.

Các đề tài trên đang trong quá trình triển khai thực hiện, dự kiến nghiệm thu vào tháng 06 năm 2022.

Ngoài ra Đoàn trường còn thực hiện lớp tập huấn kỹ năng viết báo cáo khoa học trong HSSV (phối hợp với Đoàn trường KTKT). Hoạt động trên diễn ra tại phòng máy tính LAB2 trường CĐ Nghề Cần Thơ với sự tham gia của 40 ĐVTN đến từ hai trường. Qua hơn 3h học tập các bạn đã được trang bị những kiến thức cơ bản về việc hình thành các kỹ năng viết báo cáo khoa học, việc dùng từ nghữ, sắp xếp dàn ý, cấu trúc của một bài báo cáo khoa học cơ bản…

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn: