Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh

Câu lạc bộ Tiếng Anh trường tiến hành sinh hoạt với nhiều nội dung và hình thức hấp dẫn với từng chủ đề; điểm hình như tham gia giao lưu với sinh viên, giảng viên người nước ngoài (chuyên gia Đức), hoạt động bài hát yêu thích (hát karaoke bằng tiếng Anh) đã mang lại nhiều kiến thức, sự tự tin trong giao tiếp cũng như kích thích tinh thần học hỏi không ngại nói, không ngại hát của các bạn thành viên câu lạc bộ. Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt câu lạc bộ:

Hoạt động hát tiếng anh “My favorite song”

Hoạt động giao lưu, sinh hoạt với giảng viên: