Sinh động những bức tranh “Tuyên truyền biển đảo Việt Nam”

Trong năm học 2020-2021 Đội hình vẽ tranh tuyên truyền cổ động của Đoàn trường đã thực hiện 02 bữa tranh cỡ lớn tại Trường THCS Thới Hoà và trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Đây là hoạt động ý nghĩa, để lại thông điệp và tính tuyên truyền cao, giáo dục cho ĐVTN và HSSV truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và giữ vũng ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam nhất là đối với các em học sinh và sinh viên.

Hai bức tranh có chiều dài gần 15m, chiều cao 2m là một trong những điểm nhấn nổi bậc khi đến trường THCS Thới Hoà và trường CĐ nghề Cần Thơ.

Một số hình ảnh của hoạt động: