Phát động phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” vào “ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

Đoàn trường phối hợp cùng Đoàn trường Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ thực hiện hoạt động hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” vào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏa toàn dân” được tổ chức tại phường Bùi Hữu Nghĩa vào ngày 20 tháng 03 năm 2022. Số lượng ĐVTN tham gia: 100 đoàn viên. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao ý thức tự rèn luyện sức khỏe trong ĐVTN, nâng cao đời sống tinh thân và tạo không khí thi đua sôi nôi trong đoàn viên giữa hai trường.