Phần mềm “Sinh viên 5 tốt” bước tiến mới trong việc triển khai Phong trào Sinh viên 5 tốt tại đơn vị

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là 1 cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động theo các tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp thành phố, cấp trung ương. Sinh viên thực hiện đăng ký các hoạt động, tham gia các hoạt động, điểm danh bằng hình ảnh, Hội sinh viên trường căn cứu các hoạt động tham gia để quyết định xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cho sinh viên đạt yêu cầu trên trang web của phần mềm.

Quản lý dữ liệu các hoạt động, sinh viên đăng ký, kết quả tham gia các hoạt động, sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt

Sinh viên Huỳnh Văn Công, và các bạn trong nhóm “Sáng tạo trẻ” đã thực hiện trong thời gian 6 tháng bắt đầu thứ tháng 06 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020. Ở đây các bạn sinh viên sẽ thực hiện các bước để hoàn thiện hồ sơ. Ban Thư ký HSV Trường triển khai, lập Hội đồng xét chọn và Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”.

Bước 1: Sinh viên sẽ bấm vào link https://ctvc.edu.vn/sv5tot/ hoàn thiện bản khai thành tích trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp những câu hỏi trong biểu mẫu và gắng những tấm ảnh đã tham gia hoạt động theo 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”

Giao diện phần mềm

Bước 2: Ban Thư ký Hội sinh viên trường sẽ xét chọn và xác nhận thành tích của bạn đã đạt được.

Bước 3: Khi sinh viên đã tham gia và có minh chứng đầy đủ của 5 tiêu chí, HSV trường sẽ công nhận bạn đã đạt “Sinh viên 5 tốt”.

CLB “Sinh viên 5 tốt” sẽ tổng hợp danh sách cấp trường và tuyển chọn một lần nữa các hồ sơ đạt cấp thành phố, cấp trung ương để trình cho Hội đồng xét chọn.

Sinh Viên Huỳnh Văn Công đang thiết kế code cho phần mềm “Sinh viên 5 tốt”

Kết quả thực hiện trong thực tế

Đã triển khai thử nghiệm trong năm học 2019-2020 và đã đạt được:

– “Sinh viên 5 tốt” cấp trường: 94 sinh viên

– “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố: 01 sinh viên

Qua mô hình này các bạn sinh viên được cung cấp thông tin về các tiêu chí xét chọn “Sinh viên 5 tốt”, các bạn trở nên năng nổ hơn trong công tác hội, hăng say tham gia các hoạt động do HSV Trường cũng như HSV Việt Nam thành phố Cần Thơ phát động, các hội viên rèn luyện trong học tập, đạo đức của bản thân để đạt được danh hiệu cao quý này.

Một giải pháp mới, là phát triển phần mềm thành app để các bạn sinh viên có thể sử dụng dễ dàng trên điện thoại thông minh. Góp phần vào việc triển khai, đánh giá phong trào Sinh viên 5 tốt trong HSV trường.