NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện theo Kế hoạch số 15a KH/ĐTN ngày 02 tháng 05 năm 2020 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Hôm nay, ngày 15/05/2020 kỷ niệm 150 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020) Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức buổi đối thoại chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh từ Hội nghị: