Nói chuyện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020;

Nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên, sinh viên về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hiểu hơn về ý nghĩa các sự kiện trọng đại của đất nước. Hướng tới kỷ niệm 130 năm Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020);

Đoàn trường Cao đẳng Nghề tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020).