Những lời dạy của Bác Hồ với thanh niên

Sinh thời, Bác luôn căn dặn thanh niên: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. Để thật xứng đáng là người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây:

“Một là, phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng.

Hai là, tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

Ba là, luôn luôn trao dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

Bốn là, ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Năm là, luôn luôn chú ý dìu dắt, giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”.

Description: Viện KSND tỉnh Bình Định

           Đến nay, dù Bác Hồ kính yêu chúng ta đã đi xa nhưng những lời dạy của Người mãi mãi khắc sâu trong muôn triệu trái tim của thanh niên Việt Nam. Những lời dạy tâm huyết ấy của Bác khiến mỗi chúng ta càng phải suy nghĩ để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình để sống tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho đất nước và xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.
Nguồn: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pages/Nhung-loi-day-cua-Bac-Ho-voi-thanh-nien.aspx