Một số tư liệu về chủ quyền của Việt Nam về hai quần Đảo Hoàng San và Trường Sa

[pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/Tu-lieu-LS-phap-ly-chu-quyen-cua-VN-doi-voi-Hoang-Sa-Truong-Sa-P1.pdf[/pdfviewer] [pdfviewer]http://sv.ctvc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/10/Tu-lieu-LS-phap-ly-chu-quyen-cua-VN-doi-voi-Hoang-Sa-Truong-Sa-P2.pdf[/pdfviewer]

Nguồn: Internet