Lớp tập huấn kỹ năng soạn bài giảng bằng phần mềm trình diễn trên máy tính cho Đoàn viên giáo viên trẻ

Nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy và ứng dụng CNTT trong dạy học, Đoàn trường đã thực hiện lớp kỹ năng nâng cao kỹ năng kỹ năng soạn bài giảng bằng phần mềm trình diễn trên máy tính cho Đoàn viên giáo viên trẻ đang công tác tại trường. Buổi học đã giới thiệu tổng quát một số phần mềm trình diễn Prezi và MS PowerPoint. Phân tích ưu, nhược điển của mỗi phần mềm. Hướng dẫn cách sử dụng cơ bản và nâng cao, qua đó rèn luyện kỹ năng ứng dụng CNTT vào các bài giảng, góp phần làm sinh động và phù hợp với các quy trình đào tạo ngày càng nâng cao của nhà trường, đảm bảo từng bước hiện đại hóa việc giảng dạy phù hợp với nhu cầu đào tạo thời kỳ đổi mới.

Hình ảnh hoạt động: