LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN THÁNG 07 NĂM 2020

Triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 – 2022;
Học tập quán triệt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắng với tu dưỡng đạo đức suốt đời;
Nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú là cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên từ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh.
Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tổ chức kết nạp cho 201 Thanh niên vào tổ chức Đoàn. Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục tư tưởng Thanh niên nâng cao vị thế tổ chức Đoàn định hướng Thanh niên có hướng đi đúng đắn về công tác chính trị trong tương lai.