LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú là cán bộ giáo viên,học sinh sinh viên từ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lớp được tổ chức vào ngày 12/12/2017 tại Hội trường nhà xưởng 4 tầng (H4) tại Trường CĐ Nghề Cần Thơ

Nguyễn Minh Khương