[Link ảnh] Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Hệ Cao Đẳng Nghề – Trung Cấp Nghề K15

Các bạn HSSV vào link bên dưới đây để nhận ảnh nhé.

[Link Ảnh] Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Hệ Cao Đẳng Nghề – Trung Cấp Nghề K15