Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đc Lê Văn Lương (28/03/1912 – 28/03/2022)

Ngày 25/03/2022 Đoàn trường đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đc Lê Văn Lương (28/03/1912 – 28/03/2022), cán bộ tiền bối, Đảng viên ưu tú của Đảng cộng sản Việt Nam. Hoạt động thu hút hơn 50 cácn bộ Đoàn, ĐVTN tham dự.
Sau đây là đôi nét về đc Lê Văn Lương:
Đồng chí Lê Văn Lương: Trọn đời vì sự nghiệp của Đảng
Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Lê Văn Lương có nhiều năm được Đảng phân công phụ trách công tác tổ chức của Trung ương Đảng, đã có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí sinh ngày 28/3/1912, cách đây 110 năm.
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG TRỌN ĐỜI vì SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG Chính r»:Khóa|| ương gĐảng: 6),။ TrưởngB chương Miều 28/3/1912 Hưng THUỘC LỚP ĐẢNG VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG, CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, BẤT KHUẤT được a"y Äộng mậtcủa nghiên dẫnđấu DƯNG phòng mưu ương trở chuẩn bitổ Đảng Trung Thường thư, CÁCH được am tác ĐẸP gương sáng lòng y,tru ungthành hiêm giảndi àtrung thực TTXYN'
Có thể là hình ảnh về 9 người và trong nhà