Khánh thành Công trình thanh niên “Hàng rào trúc” và “Trang trí đèn led cổng trường”

Trong ngày 12 tháng 03 năm 2021, Đoàn trường đã thực hiện lễ ra mắt và khánh thành công trình thanh niên “Hàng rào trúc” và “Trang trí đèn led cổng trường” công trình được thực hiện bởi Đoàn viên Đoàn Khoa Điện, Điện tử và Động lực.

Sơ lược công trình như sau:

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN THỜI GIAN TRIỂN KHAI SỐ LƯỢNG ĐVTN THAM GIA QUY MÔ CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ LÀM LỢI
1 Đèn led trang trí công rào Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tháng 02 năm 2021 35,5 kéo hơn 500m đèn led, 02 đèn pha chiếu sáng cho toàn bộ cổng rào trước trường 35 triệu đồng
2 Hàng rào trúc và cây xanh tặng các Phòng, Khoa Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tháng 02 năm 2021 37,6 Trồng 30 m cây trúc, 60 bụi trúc, trồng 30 cây xanh tặng các Phòng/Khoa/TBM hưởng ứng tết trồng cây 35 triệu đồng

Một số hình ảnh: