KẾ HOẠCH v/v Tổ chức “Phiên Chợ Khởi Nghiệp Cần Thơ Lần 4”