[KẾ HOẠCH] Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017

3

4

5

6

“Tải file tại đây:1_ke_hoach_tinh_nguyen_2017_bang_phan_cong