KẾ HOẠCH “HỘI THI SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Cao đẳng nghề Cần Thơ”

Năm học 2019 – 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 của Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Hội sinh viên trường Cao đẳng nghề Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Ban chấp hành Hội sinh viên trường phối hợp Đoàn trường tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Cao đẳng nghề Cần Thơ” – năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tạo cơ hội thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo trong Học sinh, sinh viên. Tạo cơ hội để Học sinh, sinh viên có thể giao lưu học hỏi chuyên môn và cập nhật những ý tưởng mới nhằm ứng dụng vào thực tiễn ở trường và xã hội.

Đây cũng là điều kiện để xem xét điểm rèn luyện cũng như để xét tiêu chí cho các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, các giải thưởng khác…

Các ý tưởng, sản phẩm dự thi phải có tính mới sáng tạo và phù hợp với nhu cầu thực tiễn; khuyến khích các ý tưởng có mô hình hoặc hình ảnh minh họa. Đồng thời, để tránh trường hợp tranh chấp quyền tác giả, Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu tác giả không được sao chép ý tưởng của người khác. Các tác giả cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm của mình.

  1. NỘI  DUNG
  2. Đối tượng dự thi

–  Tất cả Học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

–  Bài dự thi có thể của Cá nhân hoặc của Nhóm tác giả.

–  Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân, nhóm tác giả.

  1. Hình thức tham gia:

– BTC gửi mẫu đăng ký tên ý tưởng – yêu cầu 100%  ĐVTN trường tham gia.

– Sau khi kết thúc đăng ký tên ý tưởng BTC chọn ra 10 tên ý tưởng đứng đầu theo tiêu chí đánh giá kèm theo.

– 10 ý tưởng sẽ trình bày chi tiết ý tưởng và cách thực hiện bằng hình thức thuyết trình.

– BTC tiếp tục chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất để hỗ trợ triển khai thực hiện thực tế. Sau đó BTC sẽ chấm và chọn ra các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Nhất:                      Giấy khen + Tiền thưởng

+ 02 giải Nhì:                         Giấy khen + Tiền thưởng

+ 02 giải Ba:                          Giấy khen + Tiền thưởng

+ 03 giải Khuyến khích:       Giấy khen + Tiền thưởng

3.Thời gian tham gia:

– Thời gian đăng kí và gửi bài dự thi: đến hết ngày 30/6/2020.

– Thời gian chấm và công bố kết quả: từ ngày 01/7/2020 – 15/7/2020

4.Tiêu chí đánh giá (100 điểm)

STT Tiêu chí

Cụ thể

Điểm
1 Tính hiệu quả Ý tưởng, sản phẩm khi áp dụng vào thực tiễn sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế và lợi ích xã hội; thúc đẩy phát triển đối với lĩnh vực được đề xuất 20
2 Tính mới, sáng tạo Tính ưu việt, hiệu quả hơn so với giải pháp cũ đã hoặc đang thực hiện; điểm mới hoặc cải tiến so với sản phẩm cũ, dịch vụ đã có 25
3 Tính khoa học Đề xuất giải pháp hình thành tư duy mới, tri thức mới, phương pháp và giải pháp mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội dựa theo cơ sở khoa học 20
4 Tính ứng dụng Tính khả thi của ý tưởng, sản phẩm; phạm vi ứng dụng ý tưởng, sản phẩm 25
5 Thực tiễn Có hình ảnh, clip minh chứng cụ thể ý tưởng, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tiễn 10

Các ý tưởng được từ 60 điểm trở lên đều được cấp Giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi để xét điểm rèn luyện và xét các danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

  • BAN TỔ CHỨC

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Nguyễn Trọng Hiếu Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
2 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Chủ tịch HSV trường Phó trưởng ban
3 Huỳnh Anh Phó Chủ tịch HSV trường Thành viên
4 Lê Tuấn Khanh Phó Chủ tịch HSV trường Thành viên
5 Lê Thành Đạt UV BTV Đoàn trường Thành viên

BCH mời ban giám khảo là cán bộ phòng NCKH và QHDN, Giáo viên, Chuyên gia tại các Khoa/TBM trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Cao đẳng nghề Cần Thơ” –  năm 2020; các Chi đoàn, Đoàn khoa, TBM triển khai đến từng Đoàn viên. Kính nhờ quý thầy cô chủ nhiệm hỗ trợ để kế hoạch đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

Trân trọng.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG