Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Bước 1: sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc Chrome trên máy tính, trình duyệt Web trên điện thoại truy cập vào địa chỉ: timhieuvedangcongsan.vn

Bước 2: nhấn nút ĐĂNG KÝ, tạo tài khoản theo mẫu.

Bước 3: nhấn nút VÀO THI và thực hiện bài thi hiển thị trên màn hình.