HỘI THI “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2019

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG” năm 2019

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc Chrome trên máy tính, trình duyệt Web trên điện thoại truy cập vào địa chỉ: http://timhieuphapluat.vn

Bước 2: Nhấn nút ĐĂNG KÝ, tạo tài khoản theo mẫu. Trường hợp đã có tài khoản chỉ cần đăng nhập email và mật khẩu là có thể dự thi.

Bước 3: Nhấn nút VÀO THI chọn THI THỬ và thực hiện bài thi hiển thị trên màn hình.