Hội thi Olympic tiếng Anh năm 2018 trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh năm 2018 trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Đoàn trường Cao đẳng nghề Cần Thơ là đơn vị trực thuộc thành Đoàn; nay thường trực Đoàn trường thông tin đến Ban chấp hành Đoàn trực thuộc, Ban chấp hành Chi đoàn các nội dung như sau:

  1. Vận động ĐVTN tại các đơn vị tham gia tích cực hội thi Olympic tiếng Anh năm 2018 trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
  2. Hình thức tham gia: đăng ký và tham gia online tại địa chỉ

https://olympictienganh2018.ctu.edu.vn/

  1. Giải thưởng:
    1. GIẢI THƯỞNG TUẦN

Mỗi tuần có một bộ giải thưởng, gồm:

– 01 giải nhất: 500.000 đồng và Giấy Chứng nhận của Thành đoàn.

– 01 giải nhì: 400.000 đồng và Giấy Chứng nhận của Thành đoàn.

– 01 giải ba: 300.000 đồng và Giấy Chứng nhận của Thành đoàn.

  1. GIẢI THƯỞNG VÒNG CHUNG KẾT
  2. Tập thể:

– 01 giải nhất: 2.000.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 01 giải nhì: 1.500.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 01 giải ba: 1.000.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 02 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

  1. Cá nhân

– 01 giải nhất: 500.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 01 giải nhì: 400.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 01 giải ba: 300.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.

– 07 giải khuyến khích: mỗi giải 200.000 đồng, Bằng khen của Thành đoàn.