HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 31/5/2017, Ban thường vụ Đoàn trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức Hội Nghi sơ kết học kì I công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017-2018.

Với những nội dung như: báo cáo sơ kết học kì 1, tổng kết tháng thanh niên và đề ra phương hướng hoạt động học kỳ 2, năm 2017-2018.

Tuyên truyền về các nước ASEAN và hội nhập quốc tế

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về nhóm truyền thông phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm.

Khen thưởng các hoạt động hội thao và tháng thanh niên.

Nguyễn Minh Khương