Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, qui định của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, qui định của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ĐVTN trường, hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia trực tiếp tại Hội trường H4, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Hội nghị đã triển khai nhiều chuyên đề, quán triệt nhiều nội dung mới, nổi bật trọng tâm trong năm 2022.

Hình ảnh: