Hội nghị Báo cáo viên Quý IV – 2020

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại VP Đoàn trường. BTV Đoàn trường đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên và giao ban ANTT trong Đoàn bộ trường. Tham gia hội nghị có Bí thư Đoàn trường và các đc là Uỷ viên BTV Đoàn trường và Bí thư, Phó bí thư các Đoàn Khoa/TBM. Trong hội nghị đã triển khai một số vấn đề sau:

Báo cáo hoạt động của báo cáo viên và an ninh tư tưởng trong quý IV
Phương hướng trong quý I năm 2021
Thảo luận “Một số đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên”
Góp ý – Kết luận – Kết thúc hội nghị