Hội nghị Báo cáo viên Quý 1 – 2021

Ngày 13 tháng 03 năm 2021, tại VP Đoàn trường. BTV Đoàn trường đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên và giao ban ANTT trong Đoàn bộ trường. Tham gia hội nghị có Bí thư Đoàn trường và các đc là Uỷ viên BTV Đoàn trường và Bí thư, Phó bí thư các Đoàn Khoa/TBM. 

Quang cảnh hội nghị

Trong hội nghị đã triển khai một số vấn đề sau

Báo cáo hoạt động của báo cáo viên và an ninh tư tưởng trong quý I
Phương hướng trong quý II năm 2021
Thông tin các điểm chính trong Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tập huấn cho BCV đoàn trường đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái trên mạng xã hội

Hội nghị kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.