Học tập Nghị quyết Đại Hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chương trình hành động của thanh niên

Ngày 13 tháng 04 năm 2021 , tại Hội trường H1, ban thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị  “Về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tham gia có 25 đồng chí là cán bộ Đoàn, Bí thư các Chi Đoàn, ĐVTN Khoa Điện tử…

Các đồng chí đã được thông tin cơ bản về Địa hội XIII, các thành tựu nội bật của Việt Nam và một số định hướng phát triển thanh niên Việt Nam trong thời ký mới.

Buổi hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương, sau hội nghị Đoàn trường gửi về mỗi CHi Đoàn một số tài liệu đã được số hoá, các Chi đoàn tiếp tục triển khai làm tài liệu sinh hoạt Chi đoàn, đảm bảo 100% ĐVTN được học tập và tìm hiểu nghị quyết của Đại hội XIII.

Ngoài ra Đoàn trường còn thực hiện đăng các áp phích có mã QR-CODE, đoàn viên thanh niên dùng điện thoại để quét mã trên để lấy tài liệu về học tập, nghiên cứu.

Tài liệu học tập nghị quyết: