Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.”

Trong ngày 10 tháng 05 năm 2022, Đoàn trường đã tổ chức buổi học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.” tham dự buổi học tập có hơn 120 Đoàn viên đến từ các Khoa/TBM trực thuộc Đoàn trường, ngoài học tập trực tiếp, Đoàn trường còn triển khai qua các kênh facebook, kênh phát thanh, thanh niên thu hút đông đảo lượt nghe và xem đến từ các bạn ĐVTN trường.

Hình ảnh: