Học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày 07 tháng 04 năm 2022, Đoàn trường đã long trọng tổ chức buổi học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Buổi học tập huy động hơn 120 Đoàn viên thanh niên đến tham gia trực tiếp. Ngoài ra nội dung các buổi học tập còn được triển khai qua các kênh thông tin trên fanpage, qua các buổi phát thanh của Đoàn trường qua hệ thống phát thanh thanh niên.

Hình ảnh: